Bộ hòa lưới

Inverter KSTAR 20kW

Mã SP: KSG-20K
47.439.000 đ

Inverter KSTAR 15kW

Mã SP: KSG-15K
43.216.200 đ

Inverter KSTAR 10kW

Mã SP: KSG-10K
39.547.800 đ

Inverter KSTAR 5kW

Mã SP: KSG-5K-DM
20.552.400 đ

Inverter KSTAR 3kW

Mã SP: KSG-3K-SM
12.612.600 đ

Inverter ABB 20kW

Mã SP: TRIO-20.0-TL-OUTD-400
143.343.000 đ

Inverter ABB 12.5kW

Mã SP: PVI-12.5-TL-OUTD
90.936.000 đ

Inverter ABB 10kW

Mã SP: PVI-10.0-TL-OUTD
81.121.000 đ

Inverter ABB 5kW

Mã SP: UNO-DM-5.0-TL-PLUS-B
51.086.000 đ

Inverter ABB 3kW

Mã SP: UNO-DM-3.0-TL-PLUS-B
38.467.000 đ

Inverter RENAC 20kW

Mã SP: NAC20K-DT
53.869.000 đ

Inverter RENAC 15kW

Mã SP: NAC15K-DT
40.600.000 đ

Inverter RENAC 10kW

Mã SP: NAC10K-DT
37.800.000 đ

Inverter RENAC 5kW

Mã SP: NAC5K-DS
19.600.000 đ

Inverter RENAC 3kW

Mã SP: NAC3K-SS
14.700.000 đ
Xem địa chỉ doanh nghiệp
Gọi ngay
Để lại lời nhắn cho chúng tôi